Pieniądze na usuwanie azbestu

Informujemy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego.Osoby ubiegające się o dofinansowanie unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest muszą złożyć wniosek do Zarządu Powiatu Kościańskiego. Zarząd rozpatruje wniosek w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. Po przyjęciu wniosku przedstawiciel Starostwa Powiatowego dokona wizji lokalnej miejsca, w którym ma zostać zlikwidowany azbest.Wnioski można pobierać ze strony Starostwa Powiatowego w Kościanie i składać od 16 kwietnia 2018 roku w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kościanie na ulicy Gostyńskiej 38. Szczegółowych informacje pod numerem telefonu 65 512 74 31, wew. 25, 29.

Załączniki do pobrania

 

źródło:Powiat Kościan

Najnowsze artykuły