Trwa przebudowa Bulwaru Kościańskiego

Z projektu unijnego na rozwój zieleni samorząd Kościana przebudowuje teren Bulwaru Kościańskiego.

Wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry wytyczony będzie nowy układ ścieżek z nawierzchni mineralnej, podejścia natomiast wykonane zostaną z kostki granitowej. Projekt obejmuje także małą architekturę i kształtowanie skarp. Obejmuje on teren Bulwaru Kościańskiego od ul. Wrocławskiej do nowego mostku przy ul. Mostowej. Z projektu realizowane będą nasadzenia gatunkami rodzimymi, w miejsce inwazyjnych gatunków obcych, tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, z rozwiązaniami korzystnymi dla ochrony przyrody, np. karmniki, poidła i budki dla ptaków, także łąki kwietne zamiast trawników.

Powiązane artykuły

Wpisz komentarz

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY! Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, musisz wiedzieć, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać numer ip Twojego komputera.