Trwa rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z konkursu pt. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Kościański Ośrodek Kultury jest rozbudowywany.Rozbudowa KOK pozwoli przede wszystkim na skupienie zajeć kulturalno-edukacyjnych w jednym miejscu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynajmu, dla szerszego grona odbiorców.Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie potencjału kulturotwórczego instytucji, jaką jest Kościański Ośrodek Kultury, poprzez udostępnienie nowej przestrzeni i oferty kulturalnej.

Przedmiotem prowadzonego projektu jest:

  1. Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury, tj. powstanie sali widowiskowej na 100 osób, sal zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych (plastyczno-malarskiej, ceramiki, muzycznej, tanecznej, teatralnej). Powierzchnia projektowanej rozbudowy wynosić będzie 693,60 m2.
  2. Zagospodarowanie otoczenia Kościańskiego Ośrodka Kultury, tj. stworzenia przestrzeni wielofunkcyjnej o charakterze kulturalno-rekreacyjnym dającej możliwość zaprezentowania wielu form kultury i sztuki poprzez wyodrębnianie stref funkcjonalno-przestrzennych.
  3. Zakup wyposażenia dla sali widowiskowo-kinowej oraz sal edukacyjnych,
  4. Realizacja działań związanych z wykorzystaniem aplikacji i usług teleinformatycznych (tj. Informatora kulturalnego, Wehikułu czasu, Park drzew-poetów).

 

Najnowsze artykuły