W 2018 roku remont dróg Racot – Słonin i Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

W tym roku remont dróg Racot – Słonin i Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec Podpisano umowy na remont dróg Racot – Słonin i Racot – Gryżyna – NowyDębiec.
Oba zadania drogowe, które otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 realizowane będą przez Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Grabonogu. Koszt rozbudowy drogi Racot – Słonin na odcinku 5,5 km to ponad 6 mln zł.Zakres prac obejmie położenie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie całym odcinku rozbudowywanej drogi, ułożenie chodnika oraz zbudowanie pieszo -rowerowego. Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, odtworzone, odmulane lub skopane zostaną rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Witkówek (z obu stron) oraz do Słonina wybudowane zostaną wyspy dzielące, a w samych Witkówkach powstanie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z azylem. Uzupełnione i wymienione zostanie także oznakowanie, zaś w miejscach niebezpiecznych staną bariery energochłonne.Przebudowa drogi na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec będzie kosztować natomiast prawie 5,2 mln złotych. Zakres prac obejmie rozbudowę blisko 7 km drogi, w szczególności zaś położenie (na całej długości przebudowywanego odcinka) nowej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie na blisko 6,4 km odcinku chodnika (w tym ciągu pieszo – rowerowego). Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, uzupełnione i wymienione oznakowanie, odtworzone, odmulone lub skopane rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Gryżyny i Nowego Dębca wybudowane zostaną wyspy dzielące. W Nowym Dębcu i Racocie wyremontowane zostaną perony autobusowe, a w Nowym Dębcu wyniesione zostanie skrzyżowanie z drogą gminną. W miejscach niebezpiecznych ustawione zostaną bariery energochłonne.
Zakończenie zadania zaplanowano na października 2018 r.

 

źródło:Powiat Kościan

 

Najnowsze artykuły