Podpisano umowę na przebudowę drogi Kobylniki (węzeł W-6 “Kościan Południe”) – Nowy Białcz.

W tym roku przebudowana zostanie droga Kobylniki – Nowy Białcz Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Drogowe “DROGBUD” z Grabonogu. Całkowity koszt przebudowy tej drogi to blisko 6,8 mln zł. Powiat na realizację tego zadania otrzyma dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. W ramach inwestycji droga miejscami zostanie poszerzona, na całej długości będzie miała min. 5,5 metra, a w Kobylnikach 6 metrów. W Starym Białczu rozebrana zostanie nawierzchnia brukowa, a na całej długości przebudowywanej
drogi położona zostanie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. W Kobylnikach, Starym Białczu i Nowym Białczu powstanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2 metrów. Natomiast w Skoraczewie i Starym Białczu wybudowane zostaną chodniki. Ponadto nastąpi zmiana przebiegu drogi głównej w Starym Białczu.Tam powstanie też parking dla samochodów osobowych oraz zbudowana zostaniekanalizacja deszczowa. Zadanie zostanie wykonane do końca września 2018 r.

źródło:Powiat Kościan

Najnowsze artykuły