Dębiec z lepszą wodą

Zakończyła się kolejna inwestycja gminna pn „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Osiek – Nowy Dębiec”, która była zrealizowana przez  konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WESPOL Marek Wesoły ze Strzelc Wielkich (Lider) i Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły ze Strzelc Wielkich (Partner). Umowa obejmowała budowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 160 mm i długości 2671 m oraz przyłącza wodociągowego z rur PE średnicy 90 mm i długości 20 m. Prace te  kosztowały Gminę Kościan 398.520 zł brutto. Efektem wybudowania tej sieci, a wcześniej rozbudowy stacji uzdatniania wody we Wławiu  było w dniu 26.03.2018r. wyłączenie wyeksploatowanej stacji w Nowym Dębcu (przedstawionej powyżej). Zadanie zostało zrealizowane w celu poprawy jakości wody oraz zapewnienia stabilnej jej dostawy o stałym ciśnieniu w miejscowości Nowy Dębiec. Wyłączenie z eksploatacji stacji wodociągowej Nowy Dębiec, spowodowało zmianę źródła zasilania – odbiorcy wody obsługiwani dotychczas przez wyżej wymienioną stację  będą zaopatrywani przez Stację Uzdatniania Wody Wławie, poprzez wybudowaną sieć wodociągową Osiek – Nowy Dębiec.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły