XXXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Rada Powiatu zaprasza wszystkich zainteresowanych na XXXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 345).
  6. Wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Zakończenie sesji.

źródło:Powiat kościański

Najnowsze artykuły