Budowa północnej obwodnicy Kościana

W piątek tj 09.03.2018 została podpisana umowa na sfinansowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę II części północnej obwodnicy Kościana.Zgodnie z umową miasto Kościan, Samorząd Województwa Wielkopolskiego Powiat Kościański i Gmina Kościan sfinansują realizację tego ważnego dla miasta dokumentu. Inwestorem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie Województwo Wielkopolskie, w związku z czym partnerzy zadeklarowali udzielenie samorządowi Województwa dotacji na opracowanie dokumentacji w kwocie 100 tys. zł każdy z samorządów. Szacunkowy koszt wykonania projektu to 600 – 700 tys. złotych. Reszta pokryta zostanie z budżetu samorządu Województwa. Czas wykonania projektu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej to około półtora roku. Projektowana obwodnica będzie miała około 4 km długości i będzie wychodziła z drogi krajowej nr 5 (przy stacji), przez Pianowo, nad torami, przez ulicę Chłapowskiego w Kościanie, las za Nadleśnictwem, gdzie włączy się w drogę wojewódzką nr 308. Całkowity koszt inwestycji to około 50 mln złotych.

Najnowsze artykuły