Szkoła Mistrzów Programowania

Zespół Szkół Gminy Kościan  Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach  przystąpiła do projektu „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania”. Projekt wygrał konkurs i został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania” jest programem partnerskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskiego Centrum Komputerowo – Sieciowego oraz Fundacji Pro Cultura. Projekt obejmuje grupowe szkolenia stacjonarne dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz  osób dorosłych z wybranych instytucji (mogących wspierać działania projektowe) z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Nauczyciele w ramach projektu przeprowadzą praktyczne zajęcia ze wsparciem trenerów – studentów i pracowników UAM w Poznaniu, z uczniami klas 1-3. Uczniowie wezmą również udział w  zajęciach wyjazdowych do PCSS – Innowacyjne Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab w Poznaniu. W ramach realizacji projektu szkoła zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy – zestawy tabletów wraz z oprogramowaniem „Scottie Go” oraz inne pomoce dydaktyczne (m.in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły