Wspólne plany samorządów

Wolę współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę obwodnicy Kościana wyraziły samorządy Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Kościańskiego, Miasta Kościana oraz Gminy Kościan.

W piątek, 9 marca 2018 roku, list intencyjny w tej sprawie podpisali: Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Wiceburmistrz Miasta Kościana Maciej Kasprzak oraz Wójt Gminy Kościana Andrzej Przybyła. Starosta B. Turski podziękował marszałkowi Jankowiakowi za współpracę. Wyraził też nadzieję, że spotkanie na dobre zapoczątkuje inwestycję. – Pan starosta powiedział o zapoczątkowaniu inwestycji, ale ja myślę, że to jest już kolejny krok. Historia naszych kontaktów związanych z rozwiązaniami komunikacyjnymi wokół Kościana sięga wielu lat. Inicjatywa starosty, wójta i burmistrza zawsze była bardzo duża – podkreślił wicemarszałek Jankowiak. – Wzmożony ruch na 308, co S5 będzie potęgowała, wymaga przyspieszenia inwestycji związanych z obwodnicą – zauważył. Inwestorem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie Województwo Wielkopolskie, w związku z czym partnerzy zadeklarowali udzielenie samorządowi Województwa dotacji na opracowanie dokumentacji w kwocie 100 tys. zł każdy z samorządów. Szacunkowy koszt wykonania projektu to 600 – 700 tys. złotych. Reszta pokryta zostanie z budżetu samorządu Województwa. Czas wykonania projektu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej to około półtora roku.

Projektowana obwodnica będzie miała około 4 km długości i będzie wychodziła z drogi krajowej nr 5 (przy stacji), przez Pianowo, nad torami, przez ulicę Chłapowskiego w Kościanie, las za Nadleśnictwem, gdzie włączy się w drogę wojewódzka nr 308. Całkowity koszt inwestycji to około 50 mln złotych.

Źródło: powiatkoscian.pl gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły