Ranking dotacji unijnych

Według Głównego Urzędu Statystycznego ponad 45 mld 743 mln zł wyniosła na koniec 2016 r. wartość umów (lub decyzji) o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie polskich gmin, w tym również miast na prawach powiatu.

Łącznie zestawienie dotyczące perspektywy unijnej 2014-2020 objęło 2238 samorządów (90 procent gmin w Polsce). Według GUS dane dotyczą projektów realizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez gminę czy miasto, ale także środki pozyskane przez przedsiębiorców oraz strategiczne kontrakty państwowe. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. W zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Wielkość zaangażowanych środków unijnych na terenie powiatu kościańskiego na koniec 2016 roku sięgnęła prawie 250 mln zł, z czego na Miasto Kościan przypadło prawie 146 mln, a w Gminie Kościan zainwestowano ponad 25 mln zł. Te wartości w najbliższym czasie jeszcze wydatnie wzrosną, biorąc pod uwagę trwające inwestycje w okolicach Kościana, jak chociażby rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S5 i modernizacji linii kolejowej E59 oraz trwającą budowę gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Lwówek – Odolanów.

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska zainwestuje w ramach środków z polityki spójności 82,5 mld euro. Jest to najwięcej spośród państw członkowskich UE. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że środki unijne z polityki spójności w latach 2015-2017 stanowiły ok. 61 procent inwestycji publicznych w naszym kraju.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły