JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA – SZKOLENIE I WARSZTATY

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie szkoleniowo-warsztatowe pod hasłem „JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA – wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy”.
Szkolenie odbędzie się w czwartek, 22 marca w godz. 10.30-15.30 w siedzibie SWP przy ul. Dworcowej 1 (budynek dworca PKP, I piętro). Poprowadzi je Mariusz Śmigiel doktor nauk prawnych z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert polskiego i międzynarodowego prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego, specjalista z zakresu bezrobocia i polityki społecznej, doradca rynku pracy, autor wielu publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa, przeciwdziałania bezrobociu oraz funkcjonowania służb zatrudnienia.
Omówi on podstawowe rozwiązania legislacyjne dotyczące zatrudniania obcokrajowców, obowiązujące przepisy, elementy mogące nastręczać problemy interpretacyjne a także stosowanie przepisów w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. Odbędą się też praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentacji.
Koszt szkolenia to 180 zł (brutto) za osobę.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2018 roku do godz. 15:00. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr telefonu 65 512 77 83 oraz na stronie www.owp.koscian.net.

 

Najnowsze artykuły