Działania informacyjno – promocyjne związane z realizacją projektu ZIT

Na terenie Gminy Czempiń trwają prace związane z realizacją projektu pt.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń”. Celem projektu jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania transportu publicznego i niezmotoryzowanego oraz stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempiń. W związku z realizowanym projektem rozpoczęły się działania przeprowadzane w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej, dotyczącej promowania nowo powstałej infrastruktury i udogodnień, które zachęcać mają korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej oraz publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego. Do prowadzenia działań promocyjnych w drodze postępowania przetargowego, wyłoniona  została firma, która kampanię realizować będzie wraz z pracownikami urzędu. Promocją objęci zostaną wszyscy Mieszkańcy Gminy Czempiń i aglomeracji poznańskiej. Dla przedszkolaków wydana zostanie kolorowanka, nawiązująca do podstawowych zasad ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy rowerem, a także przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny pt.: “Rowerem do szkoły, rowerem do pracy”. Dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a także osób starszych zorganizowane zostaną pogadanki z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem w obrębie miasta i poza nim. Uczniowie będą mogli wykazać się w konkursie plastycznym dotyczącym ochrony środowiska w aspekcie korzystania z różnych środków transportu w ruchu miejskim. Gmina zorganizuje konkurs fotograficzny adresowany do wszystkich mieszkańców gminy, dotyczący infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Gmina zamierza również zorganizować kampanię radiową i telewizyjną oraz prasowe i internetowe. Kampanie te z jednej strony będą ukazywać możliwości skorzystania z roweru i transportu zbiorowego dzięki udogodnieniom powstałym w wyniku projektu, z drugiej zachęcać do wykorzystania nowopowstałej infrastruktury poprzez wybranie roweru i komunikacji publicznej jako środków transportu. Wydana zostanie także mapa wraz z folderem, przedstawiające nowo powstałą infrastrukturę oraz położenie ścieżek pieszo – rowerowych, w tym nowopowstałych w trakcie realizacji projektu. Planowana jest organizacja rajdu rowerowego oraz „Czempiński Dzień Bez Samochodu”, podczas którego promowane będą alternatywne względem samochodu formy dotarcia do miejsca pracy, edukacji, odbędą się konkursy z nagrodami, wystawa prac przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, wystawa fotograficzna dotycząca tematyki ochrony środowiska w miastach, niskiej emisji i korzystania z roweru i komunikacji publicznej jako alternatywnych środków transportu. Kampania uzupełniona zostanie promocją za pośrednictwem prasy i internetu. Wszystkie opisane powyżej działania mają zachęcić mieszkańców regionu do korzystania z różnych form transportu i eliminowania transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego lub ekologicznego jak np. transport rowerowy. Działania informacyjno–promocyjne mają na celu przekonać odbiorców lub ich utwierdzić w przekonaniu, że transport publiczny/rowerowy/pieszy jest najlepszym rozwiązaniem oraz że w ten sposób przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym CO2 i pyłu PM 10, którego głównymi źródłami w powietrzu w europejskich miastach jest emisja spalania z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego włączenia się w działania realizowane w ramach projektu. Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich organizowanych wydarzeniach, zachęcania do udziału dzieci, a przede wszystkim do korzystania z udogodnień nowo powstałej infrastruktury.

 

 

źródło:Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły