XX Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że XX Turniej Wiedzy Pożarniczej nt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” (eliminacje miejskie), który odbył się w SP Nr 1 w Kościanie w dniu 02.03.2018 r. został rozstrzygnięty.

W dniu 02.03.2018 r. Komisja w składzie:

Przewodniczący  – kapitan Jacek Donaj

Członek Komisji – mł. kapitan Bartosz Napierała

Członek Komisji – mł. kapitan Szymon Klemenski

 

Eliminacje  Miejskie: udział wzięło 20 uczestników, w tym :

–     w grupie   I   –     6,

–     w grupie II   –     9,

–     w grupie III  –     5.

w wyniku rozgrywek finałowych, zakwalifikowała na eliminacje powiatowe, które odbędą się w SP im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, Borowo 76, w dniu 16.03.2018 r. godz. 10:00 następujących uczestników:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe kl. I-VI):

  1. Nelly Abong                                            – SP Nr 4  –     21 /40 pkt.
  2. Piotr Grząślewicz                                    – SP Nr 1 –      18 /40 pkt.
  3. Katarzyna Posała                                     – SP Nr 4  –     17 /40 pkt.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe kl. VII-VII, gimnazjalne kl. II-III):

1.  Marianna Gracz                                     – SP Nr 2   –      32 /40 pkt.

2. Katarzyna Lenarska                                – SP Nr 2  –      25 /40 pkt.

3. Marta Michalewicz                                 – SP Nr 2  –      21 /40 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

1. Miłosz Kiciński                                       –  I L.O. im. O. Kolberga   –       37 /40 pkt.

2. Eryk Nowicki                                         –  ZSP im. F. Ratajczaka  –       32 /40 pkt.

3. Albert Maćkowiak                                  –  I L.O. im. O. Kolberga   –       25 /40 pkt.

Aby przystąpić do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  należy przeprowadzić eliminacje: – szkolne, miejskie (gminne), powiatowe, wojewódzkie. Jest to test składający się z 40 pytań dla wszystkich grup. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, każda błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi to 0 punktów. Maksymalnie można było uzyskać 40 punktów. Czas na rozwiązanie testu – 60 minut.Organizatorem etapów: szkolnego i miejskiego jest Burmistrz Miasta Kościana – Michał Jurga przy współpracy Prezesa Zarządu OSP Huberta Bartkowiaka.Sponsorem nagród rzeczowych (sprzętu sportowo-turystycznego), dyplomów i poczęstunku jest Burmistrz.Nagrody wręczyli: (w imieniu Prezesa Huberta Bartkowiaka – kapitan Jacek Donaj, w imieniu Burmistrza – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego Kościana – Beata Ścigała.Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” przebiegał sprawnie i bez żadnych uwag ze strony uczestników, opiekunów i sędziów.

 

źródło:U.M.Kościan

 

Najnowsze artykuły