Gmina Czempiń przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”

Gmina Czempiń reprezentowana przez Burmistrza Gminy Czempiń, przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych   z Województwa Wielkopolskiego. Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+. Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html

Najnowsze artykuły