Wydatki na oświatę

W roku 2017 wydatki Gminy Kościan na zadania oświatowe wyniosły 22.040.001,58 zł, co stanowi 28,45 % całkowitych wydatków gminy w roku ubiegłym.

Wydatki bieżące sięgnęły kwoty 19.748.616,56 zł i były o ponad 360 tys. zł niższe jak w roku 2016. Złożyły się na nie subwencja oświatowa w wysokości 10.770.679 zł (54,5 %), dotacje celowe na przedszkolaków, podręczniki i stypendia w wysokości 1.046.703,48 zł (5,3 %) oraz środki Gminy Kościan w wysokości 7.931.234,08 zł (40,2 %, o ponad 600 tys. zł niższe jak w roku 2016). Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 2.291.385,02 zł (10,4 % całkowitych kosztów oświatowych) i związane były m.in. z budową przedszkola w Starych Oborzyskach, na które Gmina Kościan pozyskała 1 mln dofinansowania z WRPO, wymianą oświetlenia na halach sportowych w Racocie i Starych Oborzyskach, wymianą pieca centralnego ogrzewania w starej części Szkoły Podstawowej w Racocie, dobudówką pomieszczeń magazynowych przy Szkole w Turwi. W roku 2018 zaplanowano wydatki na oświatę gminną w kwocie 20.856.154 zł, z czego subwencja oświatowa po korekcie wyniesie 10.932.769 zł, czyli o 162 tys. zł więcej jak w roku ubiegłym. Dane te potwierdzają dobry kierunek rozwoju gminnej sieci placówek opiekuńczo-oświatowych oraz dobre zarządzanie tymi jednostkami. Przypominamy, że w Gminie Kościan po reformie funkcjonuje pięć zespołów szkół (Racot, Stary Lubosz, Kiełczewo, Bonikowo i Stare Oborzyska) obejmujących szkoły podstawowe i filialne, klasy gimnazjalne, przedszkola i oddziały przedszkolne. W roku szkolnym 2017-2018 do naszych szkół uczęszcza ogółem 1616 dzieci, w tym 332 przedszkolaków, 1045 uczniów szkół podstawowych i 239 uczniów klas gimnazjalnych.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły