Sukces Julii

Julia Grypczyńska – uczennica klasy trzeciej byłego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Etap wojewódzki odbył się 9 lutego 2018 roku w Gimnazjum nr 43 PTPN w Poznaniu. Do  konkursu przystąpiło 27 uczniów z województwa wielkopolskiego. Test składał się z 36 zadań, wśród których były zadania zamknięte i zadania otwarte wymagające krótkiej odpowiedzi. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 90 minut. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w formie komunikatu w wersji elektronicznej. Laureatem konkursu został każdy uczestnik finału, który otrzymał co najmniej 42 punkty na 50 możliwych do zdobycia.  Julia uzyskała 44 punkty i tytuł laureata. Opiekunem laureatki była nauczycielka biologii w Zespole Szkół w Racocie – Anita Bąk. Julia, jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego jest zwolniona z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej. Z tej części egzaminu otrzymuje automatycznie najwyższy możliwy wynik. Ponadto uzyskuje roczną ocenę celującą z biologii. W pierwszej kolejności przysługuje jej prawo przyjęcia do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły