Przebudowa Bulwaru Kościańskiego

Z projektu unijnego na rozwój zieleni samorząd Kościana przebudowuje teren Bulwaru Kościańskiego. Obecnie przebudowywane, kształtowane i utwardzane są skarpy nad Kościańskim Kanałem Obry na odcinku od ul. Strzeleckiej do nowej kładki na ul. Mostowej.Prace obejmą też odcinek od ul. Wrocławskiej do Strzeleckiej i od ul. Bączkowskiego do Marcinkowskiego.Wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry wytyczony będzie nowy układ ścieżek z nawierzchni mineralnej, podejścia natomiast wykonane zostaną z kostki granitowej. Zadanie wykonuje firma Matejko Development Sp. z o.o. z Czapur za kwotę 1 081 170 zł.Kolejnym etapem będzie wykonanie nasadzeń gatunkami rodzimymi, w miejsce inwazyjnych gatunków obcych, tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, z rozwiązaniami korzystnymi dla ochrony przyrody, np. karmniki, poidła i budki dla ptaków, także łąki kwietne zamiast trawników. Bulwar po wykonaniu projektu ma być w 70% pokryty zielenią.Na projekt pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VI” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2 – rozwój zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych, Kościan otrzymał  blisko 2,9 mln zł dofinansowania. Wartość całego projektu to 3 374 405,01 zł, z czego dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 868 244,25 zł, pozostałą kwotę 15% dołoży samorząd Kościana.

 

źródło:Urząd Miejski Kościan

Najnowsze artykuły