Świetlica jak nowa

Świetlica wiejska w Pianowie zyskała nowy wygląd i lepszą funkcjonalność.

Zakończyła się termomodernizacja budynku, która objęła wykonanie prac remontowych wewnętrznych, przebudowę pomieszczeń, tynkowanie i malowanie ścian, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej. Innowacją jest kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania pomieszczeń polegająca na wprowadzaniu ogrzewania realizowanego za pomocą centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Prace w tym zakresie objęły montaż centrali wentylacyjnej z wbudowaną pompą ciepła, instalacji nawiewno – wywiewnej, montaż czerpni powietrza (gruntowego płytowego wymiennika ciepła) oraz modernizację przygotowania c.w.u. w oparciu o pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody zasilany z układu pompy ciepła. Wykonawcą tych prac było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JANBUD z Kiełczewa za kwotę brutto 625.524,91 zł. Ponadto teren wokół świetlicy został zagospodarowany i utwardzony. Utwardzeniem terenu zajęła się firma BUDOMONT z Kościana, a koszt wyniósł 31.281,50 zł. Na całe zadanie Gmina Kościan uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 400.000 zł z opcją umorzenia ostatniej raty w wysokości 25 % wielkości pożyczki. W ramach funduszu sołeckiego wsi Pianowo zostały zakupione nowe meble kuchenne do zmodernizowanej świetlicy. Kwota przeznaczona na ten cel to 10.000 zł.
Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły