Wzrosną ceny za odpady.Konferencja prasowa

Featured Video Play Icon

Wzrost cen za odbiór odpadów od 1 lipca 2018 stawki za odbiór odpadów będą wynosiły odpowiednio: 13 zł od osoby na nieruchomościach zamieszkałych, w których realizowany jest obowiązek segregacji odpadów, natomiast w przypadku gdy nie jest realizowany obowiązek segregacji, cena odbioru odpadów wyniesie 26 zł od osoby. Zmianie ulegają również stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych (pojemniki). Stawka za odbiór odpadów od 1 lipca 2018 roku będzie wynosiła 140zł/m³ dla odpadów selektywnie zbieranych, natomiast 260 zł/m³ dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany. Opłata jak dotychczas, będzie obliczana proporcjonalnie do wielkości zadeklarowanych pojemników. Na wzrost ceny usługi, główny wpływ ma zmiana legislacyjna obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniająca rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 roku za składowanie odpadów (przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego) wynosiła 24,15 zł za tonę, natomiast w roku 2018 wynosi 140,00 zł za tonę, w 2019- 170 zł za tonę, a w 2020- 270,00 zł za tonę odpadów. Pośrednią przyczyną wzrostu cen za odpady jest znaczny wzrost ilości odpadów, a co za tym idzie, większe koszty transportu i zbiórki odpadów oraz wzrost opłaty za składowanie odpadów na składowiskach. Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością ponownego składania deklaracji przez mieszkańców oraz firmy. Każdy, indywidualnie, najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku, otrzyma informację o wysokości stawki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.

Najnowsze artykuły