Spotkanie przedsiębiorców z minister Możdżanowską

Featured Video Play Icon

Spotkanie w Kościanie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorców w powiecie. Spotkanie to  – podkreślała A. Możdżanowska – rozmowa i analiza opinii przedsiębiorców, jest elementem przygotowania do konsultacji regionalnych. – Muszę i chcę wiedzieć jakie mają państwo oczekiwania – mówiła. Zdaniem minister potencjał Wielkopolski nie zawsze jest doceniany z perspektywy Warszawy. Wielkopolska w jej opinii ma wyjątkowy potencjał gospodarczy i powinna być wzorcem rozwoju dla całego kraju. Charakteryzując największe problemy przedsiębiorców minister A. Możdżanowska wskazała na bariery administracyjne, niespójne prawo, różne interpretacje przepisów prawa przez izby skarbowe i brak możliwości pozyskania środków na inwestycje. Wskazywała także na konieczność opracowania kodeksu pracownika i pracodawcy, który musi się równoważyć. Ustawa o przedsiębiorcach tzw. konstytucja dla biznesu zdaniem minister jest fundamentem, na którym mają się opierać nowe rozwiązania administracyjne, które posłużą przedsiębiorstwom. W efekcie staną się oni partnerem administracji. Konstytucja  – w jej opinii – pozwoli m.in. na jedną linię interpretacji przepisów, zakład domniemanie uczciwości – przedsiębiorca jest uczciwy, jej zaletami są także takie rozwiązania, jak wprowadzenie działalności nierejestrowej,  a także 6 miesięczna ulga na start, a następnie 2 lata niższego Zus – u. To uwolni potencjał przedsiębiorczości. Minister Możdżanowska podczas spotkania – zadeklarowała pomoc i wsparcie indywidualne dla każdego przedsiębiorcy, który napotkał na barierą administracyjną. Poinformowała także, że trwają prace nad ustawą o samorządzie gospodarczym. Poprosiła o wszelkie możliwe sygnały, które posłużą rozwojowi polskiego rzemiosła. Rzemieślnicy to doświadczenie i bogactwo, którego nie można zniszczyć. Kontakt z izbami pozwoli na stworzenie dobrych rozwiązań systemowych.

Najnowsze artykuły