Seniorzy na sportowo

Featured Video Play Icon

Wydarzenie zainaugurowała prelekcja aspirant Izabeli Czerwińskiej z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, która tłumaczyła, jak uniknąć współczesnych zagrożeń, takich jak oszustwo na wnuczka, na listonosza, na kolegę czy na policjanta. Pani Izabela zachęcała zgromadzonych do kontaktów z dzielnicowymi, zgłaszania swoich spostrzeżeń oraz podejrzanych zachowań. Odbyły się również ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, by przypomnieć, jak zareagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Seniorzy mogli uczestniczyć w przygotowanych grach i zabawach sportowych. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Każda z niemal stu przybyłych osób otrzymała w prezencie poradnik seniora oraz losy na loterię, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody. Wydarzenie ma na stałe zagościć w kalendarzu imprez i docelowo odbywać raz na kwartał. Co więcej, organizatorzy mają w zamyśle integrację seniorów z całego powiatu w międzygminnych zawodach utrzymanych w podobnym duchu.

Najnowsze artykuły