Radni udzielali pierwszej pomocy

Featured Video Play Icon

W czwartek 27 listopada w sali SPZOZ w Kościanie z udziałem radnych miejskich odbyła się oficjalna prezentacja nowoczesnego fantomu zakupionego dla kościańskiego szpitala. Pozyskany sprzęt został dofinansowany w kwocie 10 tys. zł przez samorząd Miasta Kościana, a całkowity jego koszt zakupu wyniósł 25 tys. zł. Spotkanie było również okazją do przeprowadzenia warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykład, podczas którego przybliżone zostały podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, prowadził kierownik pogotowia ratunkowego w Kościanie Gracjan Piotrowski. Po uprzednim wysłuchaniu krótkiego wykładu, radni miejscy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w zajęciach praktycznych na fantomie. Ćwiczenia, które odbywały się w małych grupach pod okiem doświadczonych ratowników medycznych Karola Kaniewskiego i Roberta Skrzypczaka, uzmysłowiły radnym, że praca ratowników w walce o ludzkie życie wcale nie należy do najłatwiejszych. – Możemy się przekonać, jak ciężką pracę wykonują ratownicy. Nigdy mi się nie zdarzyło udzielać pierwszej pomocy, ale te ćwiczenia są na tyle przydatne, że raczej już bym wiedział, jak postępować. – ocenił na gorąco radny Jarosław Stachowiak. – Pierwszy raz miałem okazję poćwiczyć. Teraz wydaje się to proste, ale gdyby tu był człowiek, to stres byłby bardzo duży i mógłbym nawet się pomylić – dodał radny Stanisław Bartczak. Zakupiony fantom będzie służył do nauki w kolejnych szkoleniach prowadzonych przez ratowników medycznych z kościańskiego pogotowia.

Najnowsze artykuły