KRZYWIŃSKIE INWESTYCJE

Featured Video Play Icon

Spełnimy normy, będzie wygodniej i komfortowo! Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu działa od 11 lat. Na trwale wpisał się w krajobraz naszej gminy. To aktywna jednostka (samodzielna od 1 stycznia 2017r.), której mieszkańcy są niesamowitymi ciepłymi i pogodnymi ludźmi pomimo swojej niepełnosprawności. Od 2 listopada br. w pomieszczeniach po MGOPS trwa adaptacja ok. 100 m2 pomieszczeń pod szatnię, nowe pracownie terapeutyczne. Gmina Krzywiń inwestuje w nowe, ekologiczne kotłownie. W 2016 roku przebudowano kotłownię w Domu Strażaka. W 2017 nowa kotłownia pojawiła się m.in. w Urzędzie, ZS Krzywiń, ZSiPO Lubiń a za kilka tygodni nowe piece na olej zaczną działać w ZSiPO Bieżyń. Trwają intensywne prace na budowie świetlicy wiejskiej w Rogaczewie Wielkim. Inwestycję realizuje firma Usługi Budowlane Piotra Giery z Ponieca za kwotę 429.962,53 zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.03.2018r.

Najnowsze artykuły