Planowane wyłączenia prądu

Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod bezpłatnym numerem telefonu – 991.

Dla klientów spoza obszaru OSD Enei chcących uzyskać informację o wyłączeniach numer telefonu – +48/61 846 32 99 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Obszar Kościan

17 września 2018 r. w godz. 08:30 – 13:30

gm. Kościan: Nowe Oborzyska ul. Prosta nr 15A, działki nr 107/3 do107/5, 108/6, 108/12, nr 114/2 do 114/4, 202/3.

Obszar Śmigiel

18 września 2018 r. w godz. 07:30 – 14:30

gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Morownicka nr 1A, 1B, Morownica działka nr 98.

Obszar Kościan

18 września 2018 r. w godz. 08:30 – 13:30

gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Szkolna nr 1, 3, 4, 18, działki nr 273/38, 273/45, 273/52, 273/56, 273/58, 399.

Obszar Kościan

18 września 2018 r. w godz. 12:00 – 16:00

gm. Kościan: Widziszewo ul. Ceramiczna nr 4 EFT Sp. z o.o., 8 Suer Polska, działki nr 41/14, 43/2 ujęcie gazu.

Obszar Kościan

19 września 2018 r. w godz. 07:30 – 16:30

gm. Kościan: Kurowo ul. Parkowa nr 1, SPR, ul. Południowa nr 1 do 7, nr 9, 11, działki nr 73/15, 73/16 przepompownia ścieków, 108/9, 108/10, 136.

Obszar Śmigiel

19 września 2018 r. w godz. 09:00 – 17:00

Śmigiel: ul. Powstańców Wlkp. nr 3 Spółdzielnia Meblarska; ul. Leszczyńska nr 6 Browar.

Obszar Śmigiel

20 września 2018 r. w godz. 07:30 – 14:30

Śmigiel: ul. Rolna nr 4 do 36 parzyste, działki nr 1558/4, 1573/2, 1588/5, 1588/6, 1588/8, 1588/9, przepompownia ścieków, ul. Ariańska nr 29.

Obszar Kościan

21 września 2018 r. w godz. 07:30 – 15:30

Kościan: ul. Bączkowskiego nr 11 do 19 nieparzyste, Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Rehabilitacji, sklep spożywczy, cmentarz; ul. Maya nr 16 do 26 parzyste, działka nr 1829/4 stadion; ul. Ogrodowa – cała ulica; ul. Koszewskiego nr 46, kościół; Skwer Krimpen nr 1, działki nr 1401/4, 1414, 1415/3, 1819/32, 1820, Zajazd U DUDZIARZA, Wiatrak, kamera drogi krajowej nr 5; Park Morawskiego działka nr 1819/35, JAZ Kościan.

Obszar Kościan

21 września 2018 r. w godz. 08:30 – 14:30

gm. Kościan: Nowy Lubosz działki nr 2/24, 178/4; ul. Krótka nr 2, 5, działki nr 173/4 i 6; ul. Leśna działki nr 173/10, 185/2; ul. Ogrodowa nr 68, 84, 96, 101, 103, działki nr 172/20 i 23, 176/1, 185/2, 187/4; ul. Sosnowa nr 5, 6; ul. Wiejska nr 13.

Jak postępować w przypadku awarii zasilania?

Wyłączenie dopływu energii elektrycznej może być spowodowane zadziałaniem urządzeń zabezpieczających w instalacji domowej (bezpieczników, wyłączników różnicowoprądowych) jak też awarią w sieci zasilającej lub prowadzonymi przez Enea Operator pracami planowanymi*. Wstępnie, przyczynę awarii określamy obserwując sąsiednie domy (czy pali się w nich światło), oświetlenie ulicy, ewentualnie lampki kontrolne zasilania w rozdzielnicy.

Brak światła w okolicy świadczy o uszkodzeniu na sieci zasilającej i fakt ten ewentualnie zgłaszamy na pogotowie energetyczne pod numer telefonu – 991. Jeśli jednak sieć jest zasilana, to należy sprawdzić w rozdzielnicy czy nie zadziałały zabezpieczenia w wyniku przeciążenia lub zwarcia w instalacji. Trzeba również sprawdzić wyłącznik różnicowoprądowy. Jeśli przy próbie załączenia, zabezpieczenie natychmiast reaguje, należy odłączyć wszystkie odbiorniki i ponowić próbę. Gdy zabezpieczenia nie reagują –  podłączamy kolejno poszczególne odbiorniki, a zadziałanie zabezpieczenia w momencie włączenia jednego z nich wskazuje na uszkodzenie właśnie w tym urządzeniu. Może się też zdarzyć, że zadziałają bezpieczniki przedlicznikowe, do których nie mamy dostępu. W takiej sytuacji należy powiadomić pogotowie energetyczne.

* Brak zasilania może być spowodowany również wykonywaniem prac planowych (eksploatacyjnych, przyłączaniem nowych odbiorców, itd.). Enea Operator informuje o tych pracach z wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia prasowe, na swojej stronie internetowej lub też w inny sposób rozpowszechniony lokalnie na danym terenie.

źródło: ENEA Operator