Floriany 2017 dla OSP Bielewo i OSP Łuszkowo

FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk lokalnych. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Celem Konkursu jest również:
– promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
– nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
– propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i innowacyjnych rozwiązań w szerokim znaczeniu
– promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

W lutym br. wysłano zgłoszenia do konkursu dwóch jednostek z gminy Krzywiń tj. OSP Bielewo oraz OSP Łuszkowa. Z całego kraju spłynęło 375 zgłoszeń, a tylko 57 zostało nominowanych i zaproszonych na finałową galę do Karolina pod Warszawę (siedziba Zespołu Mazowsze). Podczas gali poznano 19 zwycięzców w różnych kategoriach. Nagrodzono również 2 pracodawców. Jednostka OSP Bielewo zajęła pierwsze miejsce w kategorii współpraca zagraniczna za organizację PYRO-CAR w 2015 i 2016 roku a OSP Łuszkowo znalazło się w pierwszej trójce (za organizację pleneru rzeźbiarsko-malarskiego w czerwcu 2016 roku).

– To znakomity prezent na Dzień Strażaka dla naszych Druhów. Gratulacje i gorące podziękowania kieruję w stronę tych wszystkich, którzy tworzyli te projekty w ostatnich latach. OSP, KGW, młodzież, społecznicy – to siła naszej gminy. Samorząd gminy Krzywiń od samego początku wspiera finansowo organizację ww. wydarzeń! Było i jest warto. Sukcesem naszej gminy jest również bardzo dobra współpraca na linii samorząd – urząd – gminne władze OSP, co przekłada się na tworzenie nowych innowacyjnych inicjatyw, które jak widać zyskują podziw i uwagę decydentów na szczeblu centralnym – nie ukrywa radości Jacek Nowak, burmistrz Krzywinia.

Źródło: www.krzywin.pl

DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj jako pierwszy!

avatar