Zagłosuj na Modernizację Roku 2017

W dniu 4 lipca w stacji uzdatniania wody we Wławiu odbyła się wizyta Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017” w związku ze znalezieniem się tego obiektu w finale tegorocznej edycji w kategorii „Przemysłowo-inżynieryjnej”.Inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody we Wławiu była zrealizowana przez Gminę Kościan w celu poprawy jakości wody pitnej oraz zwiększenia niezawodności jej dostawy. Działanie to również przyczyniło…

Czytaj więcej

Informacja w sprawie wniosków o wypłatę świadczeń przekazywanych elektronicznie

Informacja w sprawie wniosków o wypłatę świadczeń przekazywanych elektronicznie Osoby składające wniosek drogą elektroniczną proszone są o rzetelne wypełnianie wniosków i prawidłowe przekazywanie ich do właściwych organów. Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, jest organem właściwym do przyjmowania wniosków tylko od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Kościan.Jednocześnie informujemy, że dla mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Kościan…

Czytaj więcej

Alertownik nie zdał egzaminu

mieszkańcom zgłaszanie problemów, a gminie informowanie mieszkańców o wydarzeniach czy zagrożeniach. Nie zdał egzaminu. W ciągu półtora roku, za pomocą alertownika odebraliśmy zaledwie kilka informacji. Nie wiadomo też, ilu mieszkańców ściągnęło aplikację na swoje telefony, gdyż firma posiada jedynie informacje o wszystkich użytkownikach na terenie Polski.Zgłoszenia wysyłane przez użytkowników aplikacji najczęściej dotyczyły infrastruktury np. dziur w chodnikach czy środowiska, np.…

Czytaj więcej

Udana inauguracja sezonu w Nowym Dębcu

Tegoroczne rozpoczęcie sezonu połączone zostało z wieloma atrakcjami. Wypoczywający mogli uczestniczyć w turnieju w boule który odbywał się przy Barze leśnym od godz. 12, a od godz. 15 w aktywnych warsztatach plastycznych (malowanie kubków i zwierząt ze sklejki, zwierzaki z baloników) , warsztatach muzycznych prowadzonych przez pana Karola Flaka, wyplatać z Kokorzyniankami wianki, pomalować sobie twarz lub zaplatać warkoczyki. Dużym…

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami w Nowym Dębcu

Od dwóch lat w ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu wprowadzono nowe zasady odbioru śmieci dla prywatnych domków zamieszkałych czasowo. Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z powyższym właściciel takiej nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji…

Czytaj więcej

Przebudowa Leśnej w Nowym Dębcu

Jeszcze przed wakacjami letnimi w ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu zakończono przebudowę ulicy Leśnej na odcinku od parkingu dla rowerów aż do budynku dawnej hydroforni gminnej. Inwestycja ta wymuszona była wypłukiwaniem przez wody opadowe nawierzchni drogi oraz piasku na plaży przy kąpielisku. Zadanie polegało na pracach przygotowawczych, wykonaniu odwodnienia w formie rowu infiltracyjnego z przepustem, wykonanie podbudowy jezdni, miejsca postojowego,…

Czytaj więcej

Wyłączenie dopływu wody do Sepienka i Łagiewnik

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 04.07.2018 r. (środa) w godz. od 9.00 do 12.00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w miejscowości: Sepienko i Łagiewniki.Powyższe wyłączenie spowodowane jest wykonywaniem prac remontowych na sieci wodociągowej w miejscowości Sepno, prowadzonych przez „Gminny Zakład Komunalny” w Kamieńcu. Za zakłócenia w dostawie wody przepraszamy odbiorców. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może…

Czytaj więcej