Paliło się zboże aktualizacja – Video

W poniedziałek, 16 lipca br., około godzin 16.00, na jednym z pól uprawnych, położonym pomiędzy miejscowościami Pelikan i Białcz, wybuchł pożar zboża. W akcję gaśniczą zaangażowane były liczne jednostki straży pożarnej  OSP Śmigiel, Czacz, St. Bojanowo, Gryżyna, Racot i JRG Kościan. Relacja video z zdarzenia wkrótce. Video nadesłane przez Łukasza Rachuta  

Czytaj więcej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi.

Wniosek złożony w ramach konkursu dla działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 15.932.598,91 zł brutto (realizacja w latach 2018-2020) Kwota dofinansowania: 7.239.893,12 zł (WRPO 2014-2020) Rozbudowa oczyszczalni związana jest z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków surowych, poprawą istniejącego stanu techn., wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły…

Czytaj więcej

Koperta Życia w Gminie Kościan

Gmina Kościan, z myślą o osobach starszych, chorych i mieszkających samotnie, rozpoczęła akcję społeczną pn. “Koperta Życia”. Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać informacji o swoim stanie zdrowia czy zażywanych lekach. Projekt “Koperta Życia” adresowany jest głównie do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i chorych, które z uwagi na swój stan…

Czytaj więcej

Triathlon w Nowym Dębcu już za 51 dni

Dziś, w samo południe odbyła się konferencja prasowa podczas której włodarze gminy, miasta oraz powiatu podpisali porozumienie o współorganizacji II edycji imprezy sportowej „Kościan – Nowy Dębiec Triathlon 2018”, która odbędzie się 2 września w Nowym Dębcu. W spotkaniu uczestniczył również organizator główny Pan Paweł Kotas. Przypomnijmy, że Greatman Trilogy to cykl imprez sportowych odbywający się jeszcze w Kórniku i…

Czytaj więcej

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie suszy

Apel o zgłaszanie strat do końca przyszłego tygodnia Po apelach ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego rośnie liczba komisji ds. szacowania strat spowodowanych suszą w rolnictwie. Z informacji przekazywanych do resortu wynika, że komisje działają w 1792 gminach. Według dotychczasowych danych poszkodowanych zostało 66 387 gospodarstw rolnych, a powierzchnia upraw dotkniętych suszą została oszacowana na  ponad 1,2 mln hektarów.Minister Rolnictwa i Rozwoju…

Czytaj więcej

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Właśnie został ogłoszony kolejny Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara w ramach którego można pozyskać 5000 zł na działania na rzecz społeczności! Pieniądze można pozyskać m.in. na działania edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli inne mieszczące się w obszarze pożytku publicznego. Dodatkowo młode organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać częściowo środki na swój rozwój – np. opracowanie planów działania na najbliższe lata, zakup sprzętu,…

Czytaj więcej

Droga w Sierakowie szansą dla przedsiębiorców

Trwają prace przy kolejnej inwestycji drogowej w Gminie Kościan. Firma STRABAG Sp. z o.o. prowadzi budowę nowej drogi w Sierakowie. Zadanie zakłada budowę drogi gminnej o długości 1216 m z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 m wraz z wjazdami do nieruchomości i zjazdami na pola oraz przebudową kolizji z istniejącymi mediami. Droga ta budowana jest na obszarze objętym miejscowym planem…

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

Wójt Gminy Kościan zwraca się z  prośbą do wszystkich odbiorców wody z miejscowości: Widziszewo, Ponin, Kobylniki, Krzan o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej, w związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów atmosferycznych. Zużycie wody podczas upałów jakie panują w ostatnich tygodniach i są prognozowane na kolejne jest kilkukrotnie…

Czytaj więcej