Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi.

Wniosek złożony w ramach konkursu dla działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 15.932.598,91 zł brutto (realizacja w latach 2018-2020) Kwota dofinansowania: 7.239.893,12 zł (WRPO 2014-2020) Rozbudowa oczyszczalni związana jest z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków surowych, poprawą istniejącego stanu techn., wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły…

Czytaj więcej

Konferencja prasowa – Inicjatywy roku Adama Tomaszewskiego

W dniu 13.07.2018 roku w Urzędzie Miasta Kościana odbyła się konferencja prasowa dotycząca działań podejmowanych w ramach obchodów roku Adama Tomaszewskiego, który został ustanowiony w dniu 26 października 2017 roku Uchwałą nr XXVII/290/17 Rady Miejskiej Kościana.Konferencję poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana pan Piotr Ruszkiewicz w towarzystwie włodarzy miasta Burmistrza Michała Jurgi oraz Zastępcy Burmistrza Macieja Kasprzaka. Zachęcamy do lektury o Adamie…

Czytaj więcej

Razem Bezpieczniej

W ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” (2018 r.) ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Śmigiel otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł na projekt „Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu”. Gmina Śmigiel do…

Czytaj więcej